EN CH

WELCOME TO DAHKEN

以優越的品質與熱忱的服務,來滿足客戶的需求

熔接(焊接)

提供專業鐵、鋁金屬熔接,
以品質、效率及專業的經驗知識服務客戶。

 • YSH270C
 • 沖壓、點焊

 • STKM11A
 • 彎管、沖壓、熔接、沖孔、塗裝

 • STKM11A
 • 彎管、沖壓、熔接、沖孔、塗裝

 • YSH270C
 • 沖壓、點焊、熔接

 • YSH270C
 • 沖壓、點焊、熔接、塗裝

 • YSH270C
 • 沖壓、點焊、電鍍

 • YSH270C
 • 沖壓、點焊、電鍍

 • YSH270C
 • 沖壓、點焊、電鍍

 • YSH270C
 • 沖壓、點焊、熔接